Besichtigung Schloss Oberberg; Lunch-on-the-spot und Partneranlass

Mittwoch, 3. April 2019 12:00, Schloss Oberberg, Oberberg 193, 9200 Gossau Referenten: Karl Schmuki, Historiker