Besichtigung Schloss Oberberg; Lunch-on-the-spot und Partneranlass

Mittwoch, 3. April 2019 11:45, Schloss Oberberg, Oberberg 193, 9200 Gossau Referenten: Karl Schmuki, Historiker

Anmeldungen bis Freitag, 29. März 2019, mit Doodle-Link: https://doodle.com/poll/f6ck2i9r5vata25d